گازوئیل

 • گازوئیل
  گازوئیل

  مهم ترین انواع سوخت دیزلی

  برای تولید سوخت دیزلی از منابع مختلفی استفاده می‌شود که برخی از مهم ترین آن‌ها عبارتند از:

  1. گازوئیل نفتی که متداول ترین سوخت دیزلی است.
  2. بیودیزل
  3. دیزل مصنوعی