نفت تصفیه شده

  • نفت-تصفیه-شده
    نفت تصفیه شده

    نفت یک منبع سوخت فسیلی است که مصارف گوناگونی در صنایع مختلف دارد. مواد سازنده نفت شامل: هیدروکربن، ساکسیژن، سولفور، ازت و مواد معدنی هستند که بین ۵۰ تا ۹۷ درصد از نفت خام از هیدروکربن و بین ۶ تا ۱۰ درصد آن نیتروژن، اکسیژن و سولفور و کمتر از یک درصد نفت خام را فلزاتی مانند مس، نیکل، وانادیوم و آهن تشکیل می دهند. در این جا قصد داریم که به معرفی این طلای سیاه و ویژگی نفت تصفیه شده بپردازیم؛ پس با ما همراه باشید.

    نفت چگونه به دست می آید؟

    منشأ به وجود آمدن نفت، گیاهان و موجودات آلی موجود در اقیانوس ها هستند که میلیون ها سال قبل در اقیانوس ها زندگی می کرده اند آن ها توسط گل و رسوبات مدفون شده و تحت فشار بسیار زیاد و به دلیل نبود اکسیژن، به مرور زمان تجزیه شده و «نفت خام&raqu...