مخالفت جدی با حداث پتروشیمی میانکاله

ﺑﺮای اﻃﻼع از ﺗﻤﺎمی اﺧﺒﺎر و ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺎ را در ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎعی دﻧﺒﺎل ﻛﻨﻴﺪ

مخالفت جدی با حداث پتروشیمی میانکاله

فعالان محیط زیست خواستار خلع ید پیمانکار پتروشیمی میانکاله شدند.روزنامه ایران رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور کلنگزنی پتروشیمی میانکاله را بی اعتبار دانست و از مخالفت جدی پردیسان با این پروژه خبر داد. علی سلاجقه فشار نماینده ها برای کوتاه آمدن محیط زیست و صدور مجوز آن برای پتروشیمی را بی نتیجه عنوان کرد. پیش از آن ابراهیم رئیسی رئیس جمهور انجام هرگونه فعالیت در تالاب میانکاله را با وجود داشتن مصوبه دولتی، منوط به ملاحظات زیست محیطی دانسته بود. ساخت پتروشیمی میانکاله با وجود مخالفتهای جدی کارشناسان، مصوبه دولت قبل را دارد. همین مصوبه مسیر ورود پیمانکار به منطقه و کلنگزنی آن را هموار کرد. کلنگزنی پیمانکار منجر به اعتراض فعالان محیط زیست کشور که دلنگران تنها مراتع باقی مانده از جلگه خزر بودند، شد.این اعتراضها نتوانست جلوی کار را بگیرد و پیمانکار، تعطیلات نوروز را فرصتی دانست تا کاشت درختان مهاجم را به تازه ترین دلنگرانی محیط زیست ایران در شمال تبدیل کند. سرمایه گذار تغییر کاربری مراتع حسین آباد و لهله مرز در ۵ کیلومتری ذخیره گاه زیست کره میانکاله را درحالی آغاز کرد که طبق قانون، واگذاری طرحهای مرتعداری به هرگونه پروژهای ممنوع است. حنیف رضا گلزار کارشناس ارشد خاک و آب در گفتوگو با ایران با اشاره به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، سازمان امور اراضی و جهاد کشاورزی به عنوان سه ضلع مثلث تخصیص و واگذاری غیرقانونی ۹۰ هکتار از اراضی ملی به پیمانکار به ایران میگوید: واگذاری مراتع ملی مثل این میماند که سازمان منابع طبیعی در جنگلهای هیرکانی طرح جنگلداری اجرا کند و بعد جنگل های ملی را به یک سرمایه گذار واگذار کند. این تخلف محرز قانونی است.گلزار به تازهترین گفت وگوی علی سلاجقه با خبرگزاری ایرنا اشاره میکند و میگوید: آقای سلاجقه میفرمایند که در مورد پتروشیمی میانکاله کوتاه نمیآییم اما هیچ اقدام قانونی در برابر تغییر کاربری اراضی ملی انجام نمیدهد. پیمانکار هم مراتع ملی را فنس کشی کرد و هم نهال غیربومی کاشته است اما محیط زیست و منابع طبیعی در برابر این موضوع سکوت کرده اند. او میگوید: کوچکترین انتظار ما توقف کار و تحت پیگرد قانونی قراردادن پیمانکار است. گلزار میگوید: فعالان محیط زیست و منابع طبیعی هنوز نمیدانند هیأت مدیره این شرکت کیست. هیأت مدیره مجهول الهویه است و معلوم نیست چه کسانی پشت طرح هستند بررسیهای روزنامه ایران نشان میدهد اجرای پتروشیمی میانکاله تنها به نابودی اکوسیستم ذخیرهگاه زیست کره میانکاله محدود نمیشود. این طرح نیاز به حفر ۱۰ کیلومتر لوله انتقال پروپیلن تولیدی به دامغان دارد که این مسیر جز با حفر البرز و نابودی پوشش گیاهی و درختی جنگلهای ثبت جهانی شده هیرکانی میسر نمیشود. موافقان سیاسی پتروشیمی میانکاله مسأله دیگری را هم از افکار عمومی پنهان کرده اند. آنها همواره ایجاد اشتغال بالا برای مردم بومی را یکی از دلایل اصلی ایجاد پتروشیمی دانسته و عدد ایجاد اشتغال برای بهشهری ها و شرق مازندران را در رسانه ها ۷۵ هزار نفر عنوان کرده اند. بررسی گزارشهای سرمایه گذار نشان میدهد این طرح در نهایت میتواند هزار و ۵۶۰ نفر را صاحب شغل کند، این افراد باید متخصص و نیمه متخصص در حوزه پتروشیمی باشند. سرمایه گذار با توجه به اطلاع از کمبود نیروی متخصص در بهشهر در گزارش خود یادآور شده که نیروها را علاوه بر بهشهر از ساری، نکا، سمنان و تهران جذب میکند. این در حالی است که پتروشیمی تنها در مراتع حسین آباد ۷۰ خانوار دامدار را بیکار می;کند. دامدارانی که مجوز و پروانه چرا دارند و براساس قوانین مصوب، واگذاری اراضی آنها حتی به شرط پرداخت خسارت دامداران، غیر قانونی است و انفصال از خدمت تا سه ماه را برای مدیران متخلف در پی دارد. نیاز آبی پتروشیمی و کمبود آب در منطقه، ایجاد آب شیرین کن را در دریای خزر ضروری میکند تا جنگلهای هیرکانی، منابع خاکی، مراتع ملی حسین آباد و تالاب بین المللی میانکاله تنها قربانیان این طرح نباشند و زیستمندان کاسپین (خزر) هم از این رهگذر زخمی تازه ببینند. به گفته گلزار، شیرین سازی سالانه ۲۵ میلیون مترمکعب آب دریاچه کاسپین و همچنین خط لوله ۲۰۰ کیلومتری انتقال پروپیلن از شمال به جنوب البرز، در کنار دیگر آسیبهای زیست محیطی این پتروشیمی، پیامدها و ابعاد آسیب های این مجتمع پتروشیمی را حتی از پیامدهای شیرینسازی و انتقال آب کاسپین به فلات مرکزی فراتر میبرد. مسأله دیگر هم وسعت بالای اراضی واگذار شده به پتروشیمی میانکاله است که بیشتر از وسعت اراضی واگذار شده به سایر پتروشیمی های کشور است. یکی از پرسشهای بی پاسخ فعالان محیط زیست چرایی واگذاری گسترده اراضی به این پروژه است.گلزار مهمترین خواسته فعالان و کارشناسان منابع طبیعی و آبخیزداری از رئیس پردیسان را خلع ید سرمایه گذار و پیمانکار میداند و میگوید: تا کانکسها از منطقه خارج نشود، خیال فعالان و کارشناسان راحت نمیشود.