عملیات اجرایی پتروشیمی هیلان به زودی اجرایی می شود

ﺑﺮای اﻃﻼع از ﺗﻤﺎمی اﺧﺒﺎر و ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺎ را در ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎعی دﻧﺒﺎل ﻛﻨﻴﺪ

 عملیات اجرایی پتروشیمی هیلان به زودی اجرایی می شود

 

حسن بهرام نیا در تداوم رایزنی های گسترده خود در مرکز، روزدوشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۰ بعد از دیدار با گروه خیرین مرهم و جلب نظر آنان در راستای ساخت بیمارستان در استان به دیدار دکتر خرسندیان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بانک صنعت و معدن کشور رفت و پیگیر مسائل و مشکلات پیش روی پتروشیمی هلیلان شد.
استاندار ایلام در این دیدار که  عارفی مدیرعامل پتروشیمی هلیلان نیز حضور داشت بر اهمیت راه اندازی این شرکت و نقش آن در توسعه و اشتغالزایی منطقه تاکید کرد و گفت: با ایجاد پتروشیمی هلیلان افقی جدید به روی مردمان این دیار گشوده خواهد شد که توسعه و اشتغالزایی فرزندان این منطقه را به دنبال دارد.

دکتر بهرام نیا در ادامه خواستار پذیرش طرح و اختصاص ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ریالی از محل منابع بانک برای شروع عملیات اجرایی پتروشیمی هلیلان شد و گفت: در این راستا ضمن استفاده از تبصره ۱۸ لازم است در راستای اجرایی شدن مصوبه سفر ریاست جمهوری نیز اقدام گردد.

در پایان این نشست خرسندیان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بانک صنعت و معدن کشور ضمن قول مساعد نسبت به درخواست های استاندار ایلام در این راستا دستورات مقتضی صادر نمود.