منابع انسانی

منابع انسانی

منابع انسانی

منابع انسانی چگونگي استفاده از نیروی انسانی در جهت پيشبرد اهداف سازمان است و شامل فعالیت‌هایی نظیر کارمندیابی و جذب، آموزش، حقوق و دستمزد و روابط سازمانی است. به عبارتی دیگر مدیریت منابع انسانی تابعی در سازمان است که عملکرد کارکنان را در خدمت‌رسانی به اهداف استراتژیک کارفرما، به حد اعلاء می رساند. مدیریت منابع انسانی به دنبال یافتن چگونگی مدیریت افراد در سازمان‌ها، با تمرکز بر سیاست‌ها و سیستم‌ها می‌باشد

آقای رضا گندمکار با سابقه کاری درخشان شامل مدیر منابع انسانی پتروشیمی خوزستان و مدیر اداری و منابع انسانی بوشهر هم‌اکنون این سمت را در مجموعه توسعه پالایشی پیشگامان سیراف داراست.