امور حقوقی و قراردادها

امور حقوقی و قراردادها

امور حقوقی و قراردادها

جناب آقای بهمن عسگری مدیر امور حقوقی و قراردادهای مجموعه سیراف هستند. ایشان دارای 22 سال سابقه در امور حقوقی و قراردادها در سمت های کارشناسی، کارشناسی ارشد، مدیر و مشاور در شرکت های پیمانکاری، مشاور و کارفرمایی در پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی می‌باشند. همچنین ایشان دارای سابقه همکاری و عضویت در کمیته تدوین فهرست بهای نفت، گاز و پتروشیمی در معاونت امور فناوری و مهندسی وزارت نفت نیز می‌باشند.